MaximálnÄ› nosné nýtovací prvky pro nýtování s vnÄ›jšími i vnitÅ™ními závity, pro nároÄnÄ›jší technické úpravy i pro spojování materiálů nejrůznÄ›jšího druhu naleznete na ověřené distribuÄní adrese. Vybírat můžete z nepÅ™eberného množství typů nýtovacího sortimentu, který je vhodný pro nejrůznÄ›jší metody aplikace na rozmanitých typech konstrukcí. Nýtovací technologie, které jsou pÅ™ipraveny k distribuci, jsou pÅ™itom dokonale využitelné pro různé typy materiálů a jsou odolné vůÄi nejrůznÄ›jším vlivům. Například vysokým teplotám.

Možnosti vícevrstvého spojení jsou u různých materiálů perspektivní

Užijte si seriózní podklad pro spojení ve vícevrstvých bodech u nejrůznÄ›jších typů konstrukcí v automobilovém, strojírenském, solárním průmyslu. Ale také v železniÄní, kosmické a letecké dopravÄ›, stavebnictví. I v dalších oborech, v nichž se specifika nýtovacích Å¡roubů, matic, trhacích i narážecích nýtů stoprocentnÄ› uplatní. Slepé nýtování i metoda ražení jsou perfektnÄ› aplikovatelné u kovových, ocelových i plastových konstrukcí, které budou držet pevnÄ› a dlouho pohromadÄ›.

Posted in Nezařazené