ÄŒasto si říkáme, že sklenka sem a sklenka tam obÄas neuÅ¡kodí. Pravdou vÅ¡ak je, že nadmÄ›rná konzumace a vzniklá závislost pak mohou výraznÄ› poÅ¡kodit VaÅ¡e zdraví, naruÅ¡it VaÅ¡e sociální vazby a znemožnit Vám fungování v profesním životÄ›. LéÄba závislosti na alkoholu je poté nezbytnÄ› nutná, pokud se chcete vyhnout tragickým důsledkům. Toto onemocnÄ›ní výraznÄ› ovlivňuje život nejen samotnému nemocnému, ale i jeho rodinÄ› a blízkému okolí, je zdrojem obrovského stresu a frustrace. NeléÄené pak zpravidla konÄí totálním rozvratem Äi smrtí.

ZaÄnÄ›te co nejdříve

Pokud se u Vás nebo ve Vaší rodinÄ› problémy s pitím vyskytly, je dobré otevÅ™enÄ› s nemocným promluvit, případnÄ› vyhledat odbornou radu a pomoc. V první fázi odvykání pak bývá přínosné zmÄ›nit prostÅ™edí. V nestátním psychologickém zařízení se specializujeme na pobytové odvykací programy pro veÅ™ejnost. Po dobu ÄtyÅ™ týdnů si naÅ¡i klienti mohou užívat prostÅ™edí Å¡piÄkového wellness hotelu, zatímco je jim poskytována komplexní terapeutická péÄe. Do programu zapojujeme i osvÄ›dÄené prvky ze setkání AA. VÅ¡e probíhá anonymnÄ›, diskrétnÄ› a s důrazem na maximální profesionalitu.

Posted in Nezařazené