Každá chyba je v konečném důsledku klíčem a příležitostí k úspěchu, bohužel v podnikání se chyby moc nevyplácejí. Ptáte se, co vede k problémům začínajícího podnikatele?
 stůl v květinářství

Neznalost trhu

 
Bezhlaví přístup k vypracování podnikatelského plánu může vést až k neznalosti konkurentů a lokálního trhu, na který se chystá podnikatel vstoupit. Každá nabízená služba či produkt by měla mít vlastní zaměření neboli cílovou skupinu potenciálních zákazníků, na kterou svoji činnost směřuje. Podnikatel by si měl různými dostupnými prostředky a průzkumem zjistit, kdo jsou jeho konkurenti, zdali je poptávka po jeho produktech a jaký je vývoj v daném oboru na trhu. Obchodník by měl znát prostředí, v kterém se bude pohybovat, jelikož právě neznalost trhu může být pro úspěch klíčová. Nebojte se proto být o krok napřed!
 

Nulový marketing

 
Mnoho podnikatelů určitě podotkne, že není třeba investovat do žádného složitého marketingu a že se přeci vydají cestou word of mouth tzn. ústním šířením o nabízeném produktu či službě mezi spokojenými zákazníky. Tato metoda založena na doporučování již získané zkušenosti patří mezi velice důvěryhodné a efektivní marketingové nástroje, bohužel je časově náročná a spíše nevhodná pro úplné začátečníky. Vytvořit si reklamní kampaň může být celkem oříšek, proto je vhodnější si najít marketéra, který provede analýzu trhu, určí typ zákazníka, pozná danou lokaci a navrhne tak řešení ve formě reklamy ve sdělovacích prostředích, pomocí letáků či rozsáhlé kampaně na internetu. Zákazník nikdy nepřijde sám od sebe, proto je zvládnutí marketingové strategie důležitou součástí každého začátku podnikání.
znamení nápadu

Nedostatek financí

 

Pokud při vstupu na trh není vyhotoven finanční plán nebo je neúplný, může se brzy stát, že se ocitnete na pokraji svých sil, jak finančních, tak psychických. Mějte na paměti, že je nutné počítat s finanční rezervou, která vám pokryje veškeré náklady až do doby, než bude váš podnik prosperovat. Udělejte z financí svého parťáka a ne strašáka!