Léto je v plném proudu a „školou povinní“ si užívají prázdnin nebo vypomáhají někde na brigádě. Jak se to ovšem s nezletilci, kteří ještě nedovršili 15i let, nebo nedosáhli základního vzdělání?


Jako jinde, tak i v tomto případě se najdou výjimky


Jak nám stanovuje aktuální občanský zákoník v § 34, je zakázána práce nezletilců mladších 15i let a těch, co neukončili povinnou školní docházku. Aby osoba mohla vykonávat práci (brigádu), musí kumulativně dovršit 15i let a ukončit povinnou školní docházku. Nelze tak vykonávat brigádu, pokud např. někdo dovršil patnáctého roku života, ale dosud nedosáhl základního vzdělání.
zásuvka pokladny


Jak to však v životě a právu funguje, tak i v tomto případě se najdou výjimky, kdy osoba nemusí dovršit 15i let nebo dokončit základní školu. Mezi tyto výjimky patří následující činnosti:


  • činnost umělecká – např. osoba pracující v divadle, osoba s talentem pro muziku

  • činnost sportovní – např. sportovci,

  • činnost kulturní – např. organizátor kulturních akcí pro veřejnost,

  • činnost reklamní – např. osoba propagující výrobek v reklamě.


U tradičních brigád mladiství nepochodí


Jak z předchozího vyplývá, pokud osoba nedovršila patnácti let nebo nedovršila základního vzdělání, nemá moc možností k legálnímu přivydělání. K výše uvedeným pozicím je potřeba určitého talentu, štěstí, nebo dobrého kontaktu pracujícím v těchto oblastech. V případě, že mladistvý bude chtít vykonávat nějakou z tradičnějších brigád, jako bývá v létě prodej zmrzliny, doplňování zboží v obchodě, práce na pokladnách, výpomoc na poště atp., bude si muset počkat do 15i let a dokončení základní školy.
práce s počítačem


Podělte se s Vaším názorem. Je podle Vás v pořádku, že zákon takto chrání mladistvé od závislé práce, nebo by měla být zákonná hranice snížena, či úplně zrušena, aby si mladiství mohli přivydělat a nebýt závislí pouze na penězích rodičů?