Jistě znáte rčení, že „opakování je matkou moudrosti“ a my bychom mohli doplnit, že nejen opakování, ale zejména prevence. Moudří lidé věnují prevenci mnoho svého času, ale ten se jim v budoucnu vrátí v podobě úspor za řešení vzniklých situací, ke kterým by mohlo dojít, kdyby preventivní opatření neprováděli.

Prevence se týká mnoha činností, například při údržbě motorových vozidel, při čištění odpadů v domácnosti, při povolávání elektrikáře na revize elektroinstalace, a pochopitelně by mělo dojít i na naše zdraví. Jistou formou prevence je i to, že změníme stravovací režim, zajistíme si dostatek pohybu, vyhýbáme se stresu a omezujeme kouření i pití alkoholu. Do preventivních zásahů patří i pravidelné prohlídky u zubaře.

zubní lékař

Ptáte se sami sebe, proč se vlastně provádí preventivní zubařské prohlídky na zubní klinice v Praze https://clinicplus.cz/, a proč k nim dochází tak často? Vždyť stačí o zuby pečovat dle pokynů dentální hygieny a k zubaři se pak stačí objednat až tehdy, objeví-li se nějaký problém. Částečně máte pravdu, ale tato problematika není tak jednoduchá, jak se zdá. V ústní dutině totiž dochází k celé řadě biochemických reakcí a musíme započítat i mechanické vlivy žvýkání potravy a za těchto okolností může dojít k nějakému defektu velmi snadno.

zdravé zuby

Dále je třeba si uvědomit, že prevence dokáže zachytit různé defekty v okamžiku, kdy není jejich odstranění tak náročné, a to jak pro pacienta, tak i pro dentistu. Kdybychom jim ponechali delší čas, mohly by se rozvinout do podoby, která může přinést i jisté komplikace, a čím složitější zákrok, tím více stresu a strachu před samotným úkonem.

Pravidelným lékařským prohlídkám se lidé paradoxně vyhýbají ze strachu, že by se tam na něco přišlo, ale neuvědomují si, že právě včasný záchyt nějakých obtíží je vyřeší snáze, než v době, kdy přicházíme k lékaři, jak se říká, za pět minut dvanáct, anebo dokonce pět minut po dvanácté.