WWW je zkratka pro World Wide Web, česky celosvětová síť. Jedná se o systém ukládající a prohledávající dokumenty a data nacházející se na Internetu. Zpřístupňuje nám uživatelům informace a užitečné zdroje. Díky němu máme přístup k informacím. Celé to funguje na základě hypertextových dokumentů.

Tento systém při zadání dotazu do vyhledávače projede statisíce stránek, aby objevil to, co hledáme.
Jak už bylo řečeno, vše funguje na základě hypertextových dokumentů. V nich se nacházejí odkazy na podobné či zcela odlišné témata. Tyto dokumenty jsou napsány jazykemHTML (Hyper Text Markup Language). Kromě textu obsahují také zvukové stopy, obrázky, formuláře, tabulky apod. Webové stránky jsou navzájem propojeny těmito odkazy a jsou zapsány ve formě URL.

Historie

V roce 2014 oslavil World Wide Web 25. narozeniny, nicméně web nemůže mít jen jedny narozeniny. Ke zrození systému, díky kterému máme Facebook, Twitter i Google, přispělo mnohem více dat. Otcem a autorem webu je Tim Berners-Lee. Web vznikl při jeho působení v CERNu. Nyní, jako každý správný otec, dohlíží na správné fungování webu. Koncem roku 1994 založil World Wide Web Consortium (W3C), organizaci, která má za úkol dohlížet na vývoj webu. Navrhl HTML jazyk, protokol http. V roce 1989 společně s Robertem Cailliauem vytvořil první návrh projektu WWW. Chvilku poté už přišel na svět první webový prohlížeč WorldWideWeb, který byl později přejmenovaný na Nexus.

Internet není World Wide Web

V běžném hovoru lidé často užívá slova Internet a World Wide Web ve stejných situacích, přitom však oba označují rozdílné věci. Internet je nadřazeným pojmem webu. Jedná se o celý systém, ve kterém web funguje. Tento systém propojuje všechny počítačové sítě na světě. WWW je služba, která je v rámci internetu poskytována. Takže ačkoliv pro laiky se tyto pojmy mohou zdát zaměnitelné, je třeba je rozlišovat.

Posted in Web