Většina rodičů si s tímhle neví rady, kdy je vlastně vhodná doba začít dávat dětem kapesné, v jaké výši, na jaké všechny výdaje, v jakých časových intervalech, v hotovosti, nebo naučit dítěti založit účet a naučit ho zacházet s platební kartou…. Pravdou je, že hospodařit s penězi by se děti měli naučit už v útlém věku.

Kapesné od první třídy:
–        v tomhle věku je zhruba přiměřená doba začít dítěti dávat menší kapesné, pouze na drobné výdaje, i když většina rodičů si myslí, že jsou pro ně vlastní peníze ještě zbytečné, ale je to dobré, aby se mezi ostatními dětmi necítilo méněcenně, protože většina dětí menší kapesné v tomhle věku dostává, můžete ho stanovit např. jednou týdně a aby si dítě uvědomilo hodnotu peněz, může to být formou „něco za něco“, např. mytí nádobí po večeři, což ostatně touhle formou může být po celou dobu, co bude kapesné dostávat.

Postupné zvyšování:
–        samozřejmě jak Vám ratolest poroste, budou stoupat i nároky, proto postupně můžete kapesné navyšovat, ale tam už stanovte, že z kapesného si bude hradit např. kartu na městskou hromadnou dopravu, účet za svůj telefon apod.

–        od začátku byste měli děti učit, aby si z kapesného dávali určitou, byť malou část peněz stranou, a později, až bude chtít koupit něco dražšího, tou částkou si přispěje, aby se Vaše dítě naučilo, že peníze jen nedostává vždy, když si o ně řekne
–        když se dítěti stane, že s kapesným nevyjde, stanovte, že mu další peníze „půjčíte“ a bude je muset splatit, naučí se tak, že není samozřejmostí, že když mu peníze dojdou, automaticky dostane další, v tomhle buďte nekompromisní

–        také je dobré založit dítěti např. na 2. stupni základní školy vlastní účet, vkládat mu kapesné tam a založit mu k tomu internetové bankovnictví, tahle zkušenost se bude dítěti hodit v praktickém životě
–        děti, které dovrší věk 16 let už mohou chodit na brigády (kromě nočních směn), veďte je k tomu, aby si nějakou, byť na pár hodin týdně našly, mimo peněz, které si samy vydělají a budou si jich víc vážit, bude se jim tahle zkušenost hodit, pokud půjdou dál studovat na vysokou školu.