Podobné věci jsou předmětem učení v ekonomické praxi, ale zároveň se vyučují na středních školách či učilištích, jelikož nikdy není od věci naučit se něco nového. Mezi obecné podvědomí patří například pražské denáry nebo groše, které se v naší zemi řadí k prvním užívaným penězům a pojí se se jmény jako je Boleslav Ukrutný a dalšími českými králi. Samotný vývoj však začal už mnohem dříve a existovaly časy, kdy hlavní roli nehrály bankovky, ale například počet mušlí či stádo ovcí.
cihla ze zlata.jpg

·         Naturální měna

Způsob obchodu, který stojí před samotným počátkem vývoje peněz, už tehdy však směřoval k jistému pokroku. Naturální obchod, občas nazýván barterovým obchodem, je založen na výměně zboží, tedy platilo známé pravidlo něco za něco.

·         Zbožové, tzv. komoditní peníze

Ani v tomto případě se stále nejednalo o bankovky jako takové, na to bylo ještě příliš brzy. Komoditní peníze však označují druh zboží, které používá daná skupina lidi, určité společenství, jako prostředek k placení. Mezi příklady lze uvést třeba plátýnka, které měly podobu plátěných šátků.

·         Mince, drahé kovy a ražba

Zde už se jednalo o mnohem jednodušší platební styk, jediným problémem byl věčný nedostatek zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Mezi další problémy také spadalo časté znehodnocení měny (poškrábání), také poměrně vysoká hmotnost.

·         Neplnohodnotné peníze

Ty už dělíme na tzv. kryté (stát vyrobil jen tolik bankovek či drobných, jejichž množství pokryla zlatá standarda, množství zlata, kterým stát disponoval).
Nekryté peníze jsou používány dnes a jedná se o takové finanční hladiny, které jsou hlídány Českou národní bankou.
královna na bankovce.jpg

·         Virtuální měna, internetové bankovnictví

Tzv. žirové peníze, abstraktní. Klasický bezhotovostní styk, který stále více vytlačuje klasické bankovky a směnky.
Rozvoj byl tedy určitě postupný a nezbývá než čekat, co nás čeká dál.