Živnostenský podnikání
Ve světě podnikání, máme rozsáhlé možnosti. Jednou z nich, je možnost podnikat na živnostenský list. Na živnostenský list může podnikat -fyzická i právnická osoba, která si zakládá svůj vlastní podnik nebo potřebuje živnostenský list k výkonu své práce. Podnikat můžete i bez živnostenského listu. Druhy živnosti a jejich podmínky upravuje živnostenský zákon a dbá na jejich dodržování. Naopak jejich nedodržování se trestá pokutou nebo zrušení a odebrání živnosti. Podnikatelé si musí založit živnost na živnostenském úřadu, a určit jaký druh živnosti budou chtít vykonávat. Jak to vlastně chodí?

peníze

Krok za krokem k podnikání na živnostenský list
1.       Žadatel dojde na příslušný úřad
2.       Výplní žádost kde jsou uvedeny, jaký druh živnosti chce vykonávat
3.       Musí sebou mít platný občanský průkaz
4.       Hotovost -Poplatek

Žádost obsahuje
Jméno a Příjmení, Bydliště, Obchodní jméno, rodné číslo, předmět podnikání. Po vyplnění žádosti zaplatí žadatel poplatek 1000 Kč za každý druh živnosti, který si budete zakládat nebo doplňovat.

Druhý živnosti
Volná živnost – tento druh živnosti je nejjednodušší, nepotřebujete vlastnit žádný doklad, nemusíte být vyučen ani mít oprávnění k vykonávání této živnosti.
(Fotograf, maloobchod).

Řemeslná živnost – Upravuje 1 zákon živnostenského zákona, název je jasný, k živnosti potřebujete doklad o řemeslu, které budete vykonávat, jako doklad vám slouží certifikát, maturitní vysvědčení které musíte doložit u zakládání tohoto druhu živnosti.(řeznictví, cukrářství, zedník, konečník).

barva

Koncesovaná živnost
Oprávnění vzniká na základě státního souhlasu. Požádat o tento druh živnosti můžete na jakémkoliv živnostenským úřadu. Poplatek činí 1000 kč jako u ostatních živností. Vše o teto živnosti upravuje zákon číslo3.

Vázané
Fyzická nebo i právnická osoba při zakládání této živnosti musí prokázat svoji odbornou způsobilost k vykonávání tento činnosti. Upravuje ji zákon číslo 2 živnostenského zákona.(Prodej jedu, výbušniny)